Voorwaarden
 • Al onze prijzen zijn stukprijzen in Euro en gelden voor 1 huurperiode tenzij anders overeengekomen.


 • Alle opgegeven prijzen zijn exclusief  levering.


 • Een huurperiode telt 3 dagen tenzij anders overeengekomen.


 • Voor langere huurperiodes zijn er aangepaste tarieven van toepassing.


 • Betalingingsvoorwaarden bij levering: overschrijving op voorhand. Er zal niet geleverd worden indien het bedrag niet zichtbaar is op onze rekeningen.
 • Betalingsvoorwaarden bij afhaling: overschrijving op voorhand. Het bedrag moet zichtbaar zijn op onze rekeningen. Er kan ook ter plaatse betaald worden via app, bancontact of cash.
 • Bij annulering van de bestelling zal 50% van het huurbedrag worden aangerekend met een minimum van €25 excl. btw of €30.25 incl. btw. 


 • Bestellingen kunnen kosteloos worden aangepast uiterlijk 5 dagen voor afhaling/levering.


 • Bij vuile of niet gesorteerde teruggave wordt er een supplement van 20% op het gehuurde bedrag aangerekend met een startfix van €25 excl.btw of €30.25 incl.btw ( geldt niet voor linnen)


 • Linnen wordt altijd door onze diensten gewassen.


 • Schade of breuk: Enkel de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, ook tijdens het vervoer het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde materiaal.


 • De verhuurder levert de goederen in perfecte staat af. De huurder heeft het recht het afgehaalde/geleverde te controleren op schade of gebreken. De inontvangstname van de goederen door de huurder of zijn afgevaardigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.


 • De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde enz. in de ruimste zin, zonder fout op opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname van de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuuurder beschikt over een termijn van 14 werkdagen om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken .


 • De huurder is ook over de hele huurperiode aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief zou veroorzaken aan derden. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor ieder eis die tegen deze  gericht zou worden op grond van schade met of door het gehuurde. Diengevolge verklaart de huurder bij deze , onherroepelijk af te zien van welkdanige  vordering of tussenvordering ook , tegen de verhuurder uit hoofde van het gebruik van het gehuurde materiaal. Deze clausule is dan ook te aanzien als afstand van verhaal tegen de verhuurder uit hoofde van elke schade en/of  vordering ook, die tegen de huurder zou kunnen gesteld worden.


 • De verhuurder dient steeds toegang te hebben tot het gehuurde materiaal voor eventuele inspectie/onderhoud van het gehuurde materiaal. • Leveringsvoorwaarden: bij levering wordt 1,25euro excl.btw of 1,51euro incl.btw  per kilometer gerekend met een minimum bedrag van 55 euro excl.btw of 66,55euro incl.btw Hierbij wordt een kwartier laad/lostijd voorzien. Extra lostijd wordt gerekend aan 38 euro per uur excl.btw of 43,70 euro incl.btw.